Sırala
18,40 TL

Mikroskop çalışmalarında kullanılır.

18,50 TL

Kültür hücreleri ya da küçük yosun bitkiler için k...

18,70 TL

Küçük miktardaki sıvıları almak için kullanılan de...

18,70 TL

Katı veya sıvı karışımların deney ortamında aktarı...

18,70 TL

Şilifli Erlen, Beher, Balon Joje gibi cam malzemel...

18,80 TL

Laboratuvarda genel amaçlı olarak kullanılır. Dar ...

19,45 TL

Kimyasal reaksiyonlara karıştırma amacıyla kullanı...

19,50 TL

Sıcaklık ölçümünde kullanılır.

19,50 TL

Otoklav işleminde kullanılır.

19,50 TL

Katı veya sıvı karışımların deney ortamına aktarıl...

19,80 TL

Katı maddelerin taşınması için kullanılır.

19,80 TL

Süzgeç kağıdı kullanarak sıvı katı karışımların sü...